Bakım ve Servis

Tek elden planlama, nakliye, montaj ve 365 gün bakım sadece projenin zamanında ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamamakta, aynı zamanda sofistike şirket yapılarının da iç içe girmesiyle mobil işlevselliğin güvenliğini garanti altına almaktadır.

Tam bakım sözleşmesi

Yeni yapıların devreye sokulmasında veya modernizasyonda tam bakım sözleşmesi yapılması imkanı bulunmaktadır. Bakım aralıklarının tespiti, yükleme ve durma noktalarına bağlıdır. Bu sözleşme tüm yedek parçaları, onarımları, temizleme ve yağlama maddelerini ve işletme arızalarının giderilmesini kapsamaktadır. Vandalizm hasarları tam bakıma dahil değildir.

Temel Bakım Sözleşmesi

Temel bakım sözleşmesinde asansör bir görsel ve rutin kontrole tabi tutulur, dönen ve hareketli parçalar ayarlanır ve bakımı yapılır. Olası onarımlar veya vesaire hizmetler ayrıca teklif edilir.

Acil çağrı sistemi

Yüksek kalite standardına rağmen, yine de arızanın meydana gelmesi söz konusu olabilir. Bu durum için bir acil çağrı sistemi sunuyoruz, bu sistem sürekli aktif durumda olan acil çağrı merkezi ile bir tuşa basılmak suretiyle bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.